Verzuimverzekering

Binnen één werkdag een offerte voor een verzuimverzekering ontvangen? Voor alle branches een goede verzuimverzekering.

Een complete verzuimverzekering via Poliscounter

 • In één keer een offerte van meerdere verzekeraars
 • De loonsom tot 100% verzekeren
 • Werkgeverslasten tot 25% mee te verzekeren
 • Eigen risico in werkdagen (minimaal 10)

Waarom een verzuimverzekering afsluiten?

Je bedrijf groeit en je bent binnenkort van plan je eerste personeelslid aan te nemen. Een spannende beslissing want er komt veel kijken bij het werken met personeel. Als werkgever ben je onder andere verplicht een gedegen loonadministratie te voeren en je aan te sluiten bij een arbodienst. Een CAO kan bovendien bepalen dat je verplicht bent om bepaalde verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Maar wat als je medewerker ziek wordt? Dat heeft voor veel werkgevers grote consequenties. Je mist niet alleen een arbeidskracht, maar je krijgt ook met extra werk en kosten te maken. En nog belangrijker, je bent verplicht om het loon aan een zieke medewerker door te betalen. Dit maximaal twee jaar lang. Met de verzuimverzekering verzeker je de loondoorbetaling en krijg je een vergoeding om het loon van je zieke medewerker door te betalen. Een hele zorg minder.

Hulp bij re-integratie met de verzuimverzekering

Naast de verplichting om minimaal 70% van het loon aan je zieke medewerker, voor maximaal twee jaar door te betalen, ben je ook verplicht om je actief in te zetten voor de re-integratie van je zieke medewerker. In de Wet verbetering poortwachter is beschreven welke stappen je als werkgevers samen met je zieke medewerker moet nemen. De bedoeling van de Wet verbetering poortwachter is om de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De verzuimverzekering met arbodienst biedt je als werkgever de juiste ondersteuning en tools om aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter te voldoen. 

Als het verzuim van je zieke medewerker langer duurt dan ben je volgens de Wet verbetering poortwachter de medewerker te helpen met het zoeken van ander passend werk binnen jouw bedrijf (spoor 1) of passend werk bij een andere werkgever (spoor 2). Veelal wordt je hierbij geholpen door een externe re-integratiedeskundige. De kosten van deze externe re-integratie worden vaak, na goedkeuring van de verzuimverzekeraar gemaximeerd vergoed. 

Wil je direct een offerte voor een verzuimverzekering opvragen of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht
Offerte aanvragen via de website

Binnen één werkdag krijg je de offerte voor de verzuimverzekering toegestuurd.

Offerte aanvragen

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

Welke verzuimverzekering kan ik kiezen?

De keuze voor het juiste type verzuimverzekering wordt veelal gebaseerd op de omvang van het bedrijf. Je hebt de keuze uit:

 • De conventionele verzuimverzekering: Deze ziekteverzuimverzekering kent een eigen risico in dagen. Per ziektegeval geldt een wachttijd en pas na de wachttijd ontvang je een uitkering. De wachttijd is minimaal 2 weken en maximaal 180 dagen. De uitkering wordt meestal per maand of kwartaal aan je uitgekeerd. 
 • De stop-loss verzuimverzekering: Deze ziekteverzuimverzekering is vooral bedoeld voor bedrijven met een loonsom groter dan € 1.000.000 die voldoende geld in kas hebben om het reguliere verzuim zelf te betalen. Er is een jaarlijks eigen risico in geld, ook wel eigen behoud genoemd van toepassing. Pas als de totale jaarlijkse kosten van het verzuim het eigen risico in geld overstijgen volgt er een uitkering. De uitkering op een stop-loss verzuimverzekering volgt dan ook pas nadat de definitieve verzuim- en loonkosten over het afgelopen jaar bekend zijn. 

Welke gegeven zijn er nodig voor een offerte?

Als je een offerte opvraagt voor een verzuimverzekering bij Poliscounter dan krijg je direct een offerte van meerdere verzekeraars. Je kunt de offertes vervolgens eenvoudig met elkaar vergelijken en kiezen voor het voorstel dat het beste bij jou past. 

Voor het verzorgen van een offerte hebben wij wel gegevens nodig. Dit zijn:

 • Naam en adresgegevens van de onderneming
 • Opgave sectorindeling UWV. Deze is te vinden op de beschikking WHK van de Belastingdienst
 • Opgave gegevens personeel (geboortedatum, geslacht, brutosalaris, functie).
 • Opgave verzuimpercentage over de afgelopen drie jaar. Deze zijn vaak te downloaden in de portal van de arbodienst. Komt er voor het eerst personeel in dienst? Dan is deze opgave uiteraard niet nodig. 
 • Opgave ziek personeel bij aanvang van de verzekering. Zieke medewerkers kunnen niet worden meeverzekerd. Pas nadat een medewerker 4 weken is hersteld kan hij weer worden verzekerd op de verzuimverzekering.

Zij gingen je voor

Prima geregeld
- Jan
Top en snel getegelt
- Joan Disseldorp
Direct en to the point,snel zaken doen
- Kees

Daarom je verzuimverzekering bij Poliscounter afsluiten

 • Enthousiast team met specialisten op het gebied van verzuimverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Wij kennen je branche. Is er een CAO van toepassing? Wij zoeken in overleg met jou naar een verzuimverzekering die het beste past bij de loondoorbetalingsplicht die voor jouw bedrijf geldt. 
 • Combineer de verzuimverzekering met de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor je personeel. Ook voor de WGA-Gat, WIA-Excedent en WIA-bodem verzekering ben je bij ons aan het juiste adres.

Heb je vragen of hulp nodig?

We hebben alvast de meest gestelde vragen over de ziekteverzuimverzekering voor jou verzameld hiernaast.

Staat jouw vraag hier niet bij of wil je meer informatie? Bel ons dan op 088 730 3636 of stuur een bericht. We gaan je dan zo snel mogelijk helpen!