Bedrijfsverzekeringen

Gebouwenverzekering

Een schade aan je bedrijfspand kan grote financiële consequenties hebben. Dek je risico's af met een goede gebouwenverzekering. 

Meer informatie

Inventaris en goederenverzekering

De verzekering voor de bedrijfsmiddelen van je kantoor, restaurant of groothandel tegen brand, lekkage en diefstal. 

Meer informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Verzeker je tegen omzetverlies en doorlopende vaste kosten als gevolg van een calamiteit. 

Meer informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Schade veroorzaakt door jouzelf of een medewerker aan een persoon of een ander zijn eigendom goed verzekerd. 

Meer informatie

Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Verzeker je van professionele juridische hulp bij conflicten met je personeel, in het verkeer, met klanten en leveranciers.

Meer informatie

Milieuschadeverzekering

Verzeker je voor schade door verontreiniging van grond- en bodemwater op je bedrijfslocatie. 

Meer informatie