Aansprakelijkheids- verzekering bedrijven (AVB)

Voor de meeste branches direct de premie voor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) berekenen en de verzekering afsluiten.
  • Altijd verzekerd van de beste polis
  • Advies op maat
  • Volledige ontzorging
  • Vaste contactpersoon

Kleine fout, grote gevolgen

Je bent als ondernemer in de elektrotechniek met je team aan een mooi project begonnen. Doordat een medewerker de bedrading niet goed aansluit breekt er brand uit op de locatie en de schade is groot. Of een bezoeker van je restaurant komt lelijk ten val door een verlengsnoer dat even snel door je collega's is neergelegd om een beamer aan te sluiten. De bezoeker loopt hierdoor langdurig letsel.

Zomaar een tweetal schadevoorbeelden waarbij de kans groot is dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Als je geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) hebt afgesloten dan zal de schade uit eigen zak betaald moeten worden. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die jijzelf of één van je werknemers veroorzaakt bij een ander. Ook voor een claim als gevolg van letsel opgelopen door een medewerker bij een bedrijfsongeval biedt een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking.  

Belangrijk om op te letten

Het is belangrijk dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) goed aansluit op de werkzaamheden die je met het bedrijf uitvoert. Daarom geven wij een korte toelicht op zaken die belangrijk zijn voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Hoedanigheid - de hoedanigheid op de polis moet een zo volledig mogelijke omschrijving van de werkzaamheden bevatten. Zijn werkzaamheden niet bekend bij een verzekeraar dan zijn ze ook niet verzekerd. Neem als voorbeeld de handelaar die producent is geworden en dit niet heeft doorgegeven aan de verzekeraar. 

Dekkingsgebied - veel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden dekking voor bedrijfsactiviteiten binnen Europa. Sommige verzekeraars bieden alleen dekking binnen Nederland. Het is belangrijk dat het dekkingsgebied overeenkomt met het gebied waarbinnen de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

Werkmaatschappijen - zijn er meerdere werkmaatschappijen met verschillende activiteiten? Zorg ervoor dat alle  werkmaatschappijen als medeverzekerde zijn aangetekend en dat de verschillende activiteiten goed in de hoedanigheid zijn verwerkt. 

Hanteren leveringsvoorwaarden - door middel van leveringsvoorwaarden kan de aansprakelijkheid worden beperkt. Naast dat het belangrijk is dat er leveringsvoorwaarden worden gehanteerd is het nog belangrijker dat ze ook ter hand worden gesteld aan opdrachtgevers. Dit betekent dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft gehad om de leveringsvoorwaarden in te zien voordat de overeenkomst wordt aangegaan. 

Voorrisico - de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt standaard geen dekking voor schade die voor de ingangsdatum van de verzekering is veroorzaakt. Wil je dit wel? Dan dient het voorrisico meeverzekerd te worden. Als het voorrisico is meeverzekerd dan zijn schades veroorzaakt voor en ontstaan tijdens de verzekeringsperiode meeverzekerd. Bij oversluiten van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dit één van de belangrijkste aandachtspunten.

Wat is er verzekerd?

Bedrijfsaansprakelijkheid - materiële, letselschade en gevolgschade die ontstaan door een handelen of nalaten van jouzelf of één van je personeelsleden. 

Werkgeversaansprakelijkheid - je hebt als werkgevers de zorg voor een veilige werkomgeving voor je werknemers. Het gaat hier onder andere om een veilige werkplek, voldoende beschermingsmiddelen indien nodig, duidelijke werkinstructies en veilig gereedschap. Heb je niet gezorgd voor een veilige werkomgeving en raakt een medewerker gewond als gevolg van een bedrijfsongeval? Dan kun je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

Productaansprakelijkheid - schade veroorzaakt door een gebrekkig product dat je hebt geleverd. Let op, productaansprakelijkheid wordt voor bepaalde branches vaak uitgesloten en is vooral belangrijk voor bedrijven die producten importeren van buiten de Europese Unie of producten onder eigen label verkopen. 

Wie zijn er verzekerd?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is er voor de eenmanszaak, VOF, BV, NV en stichting. Standaard zijn de ondernemers, bestuurders de medewerkers, oproepkrachten, stagiaires, vrijwilligers en meewerkende familieleden verzekerd. 

Het is niet nodig om personen aan of af te melden. Periodiek wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op basis van de loonsom, omzet, aantal personen of een combinatie van geactualiseerd bij de naverrekening of herberekening. 

Afhankelijk van de omvang van de onderneming, branche en verzekeraar wordt er eens per jaar of per drie jaar opnieuw berekend. 

Wil je liever telefonisch jouw bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering afsluiten of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht.
Verzekering afsluiten via de website

Binnen vijf minuten de premie berekend

Bereken je premie

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

Het verzekerd bedrag

Bij de meeste verzekeraars kun je kiezen uit een verzekerd bedrag van € 1.250.000 en € 2.500.000 per aanspraak. Hogere bedragen voor de zijn mogelijk maar vaak is dit maatwerk. In de keuze voor de hoogte van het verzekerd bedrag ben je vrij maar bij Poliscounter adviseren wij een verzekerd bedrag voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van € 2.500.000. Recente jurisprudentie en de aanpassing van de bedrijfsregeling brandregres in 2014 zijn de basis voor dit advies. Zo kan een water- of brandschade sinds 2014 volledig op de zakelijke veroorzaker worden verhaald. Voor 2014 was de mogelijkheid om dit soort schade te verhalen op de veroorzaker gemaximeerd op € 500.000.

Ook opdrachtgevers kunnen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag. Zo wordt in veel inkoopvoorwaarden een minimaal verzekerd bedrag voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering genoemd. 

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Hieronder geven we je hiervan een aantal voorbeelden. Je bent niet verzekerd voor schade:

  • aan de geleverde zaken zelf. Ook het opnieuw uitvoeren van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden is niet verzekerd.
  • die met opzet of bewuste roekeloosheid is ontstaan. Als werkgever ben je wel verzekerd voor opzettelijk door medewerkers veroorzaakte schade indien je kunt aantonen dat je de schade niet kon voorkomen. 
  • die wordt veroorzaakt met een motorrijtuig.
  • die is veroorzaakt door een verkeerd gegeven advies, foutieve berekening of onjuiste informatie en niet bestaat uit materiële of letselschade maar uit financiële schade. Schade door dergelijke beroepsfouten is alleen te verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.