Bedrijfsschadeverzekering

Voor de meeste branches direct de premie voor je bedrijfsschadeverzekering berekenen en de verzekering afsluiten.
 • Altijd verzekerd van de beste polis
 • Advies op maat
 • Volledige ontzorging
 • Vaste contactpersoon

Brand in je bedrijf, wat nu?

Je moet er niet aan denken. Op een zaterdagmorgen breekt er brand uit in je bedrijf. Het bedrijfspand raakt onherstelbaar beschadigd en moet worden gesloopt. Gedurende de zoektocht naar een nieuwe locatie of herbouw van het bedrijfspand lopen je vaste kosten door terwijl er geen omzet meer wordt gemaakt. 

Bovenstaand scenario leidt tot grote problemen, waarschijnlijk zelfs tot een faillissement als er geen goede bedrijfsschadeverzekering is afgesloten. Met de bedrijfsschadeverzekering verzeker je je tegen het verlies aan brutowinst dat optreedt wanneer je bedrijfspand door onder andere brand, storm en water beschadigd raakt. 

Wat is er verzekerd?

Op een bedrijfsschadeverzekering worden de onderstaande componenten bij schade aan je vergoed.

 • De nettowinst - zodat jij als ondernemer niet in geldnood komt.
 • De vaste kosten - de kosten voor het personeel, huur of hypotheek en overige vaste lasten die niet worden beïnvloed door het stilvallen van de bedrijfsactiviteiten.

De brutowinst is het uitgangspunt voor de bepaling van het verzekerd bedrag. Je berekent de brutowinst door de totale omzet te verminderen met de variabele kosten. De variabele kosten hebben veelal betrekking op de grond- en hulpstoffen, kosten van verpakking en de transportkosten. Je kunt de brutowinst ook berekenen door de nettowinst te vermeerderen met de vaste kosten. 

Wil je liever telefonisch jouw bedrijfsschadeverzekering afsluiten of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht.
Bedrijfsschadeverzekering afsluiten via de website

Binnen vijf minuten de premie berekend

Bereken je premie

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

De uitkeringstermijn bepalen

Bij afsluiten van de bedrijfsschadeverzekering kun je veelal kiezen uit een uitkeringstermijn van 26, 52, 78 of 104 weken. Het is belangrijk om vooraf te bedenken hoe lang het duurt voordat je omzet na een schade weer op peil is. Zaken als de vergunning voor herbouw en levertijd van nieuwe machines kunnen hier grote invloed op hebben.

De uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering start op het moment dat de bedrijfsschade ontstaat en loopt door tot het moment dat de brutowinst weer op het verwachte niveau is zonder dat de schade had plaatsgevonden of totdat de maximale uitkeringsduur is bereikt. 

Vooruitkijken en 30% overdekking

Voor de bepaling van de verzekerde som van de bedrijfsschadeverzekering moet je vooruitkijken. Zeker wanneer er flink is geïnvesteerd of er een overname heeft plaatsgevonden kan de brutowinst gedurende een verzekeringsjaar flink stijgen. 

Door een verzekeraar zal niet meer worden uitgekeerd dan het verzekerd bedrag, lees de verzekerde brutowinst. Om schommelingen in de omzet op te vangen is er een overdekking van toepassing van 30%. Dat wil zeggen dat een stijging van de brutowinst tot 30% automatisch is meeverzekerd. Merk je dat de verwachte brutowinst sterk is gestegen? Geef het dan wel zo snel mogelijk aan ons door zodat het verzekerd bedrag kan worden verhoogd.

Preventie

Bij het aangaan van de bedrijfsschadeverzekering kunnen er eisen worden gesteld aan de genomen preventiemaatregelen. Dit kan gaan om:

 • de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen (die periodiek worden gekeurd)
 • de aanwezigheid van goed hang- en sluitwerk met een bepaalde inbraakwerendheid of rolluiken
 • de aanwezigheid van een inbraakalarm met doormelding naar een particulieren alarmcentrale (PAC)
 • de periodieke keuring van de elektrische installaties

Het is belangrijk dat de preventie-eisen die worden gesteld worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de eisen kan er toe leiden dat er bij schade niet wordt uitgekeerd. 

Goed om te weten

 • De looptijd van de bedrijfsschadeverzekering is standaard één jaar.
 • Niet altijd standaard meeverzekerd maar wel als maatwerk mogelijk. Verlies aan brutowinst door schade bij een naburig bedrijf of een belangrijke leverancier meeverzekeren. 
 • Qua omzet sterk afhankelijk van een publiekstrekker als een winkelcentrum of bioscoop? En leidt jij ook schade als er bij één van deze publiekstrekkers bijvoorbeeld brand uitbreekt? Ook dit is te verzekeren op een bedrijfsschadeverzekering.
 • Het is verstandig om je bedrijfsschadeverzekering in combinatie met je overige brandverzekeringen als de gebouwenverzekering en de inventaris en goederenverzekering af te sluiten.

Heb je vragen of hulp nodig?

We hebben de meest gestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering voor jou verzameld. 

Staat jouw vraag hier niet bij of wil je meer informatie? Bel ons dan op 088 730 3636 of stuur een bericht. We gaan je dan zo snel mogelijk helpen!