Gebouwenverzekering

Voor de meeste branches direct een indicatie van de premie. Vraag eenvoudig een maatwerkofferte aan die je binnen 2 werkdagen per e-mail ontvangt. 
 • Altijd verzekerd van de beste polis
 • Advies op maat
 • Volledige ontzorging
 • Vaste contactpersoon

Bedrijfspand verzekeren

Het bedrijfspand is de basis voor je onderneming. De bedrijfsactiviteiten vinden er plaats, het personeel werkt er met plezier en er worden klanten en leveranciers ontvangen. Het bedrijfspand is het visitekaartje van de onderneming. Indien er door schade tijdelijk of helemaal geen gebruik kan worden gemaakt van het bedrijfspand komt de onderneming in gevaar. Daarom is een goede gebouwenverzekering van groot belang. Poliscounter heeft al veel ondernemers aan een goede gebouwenverzekering geholpen. Of het nu gaat om een pand bestemd voor de productie, opslag van goederen, het kantoor of voor de verhuur, wij helpen je graag aan de juiste gebouwenverzekering.

Wat is er verzekerd?

Een schade aan je bedrijfspand kan grote financiële consequenties hebben. Met een goede gebouwenverzekering kun je een groot deel van je risico afdekken. Schade door bijvoorbeeld brand en bliksem, water en storm verzeker je eenvoudig met onze gebouwenverzekeringen. De opstalverzekering verzekert alles wat niet zonder breek- of sloopwerk verwijderd kan worden. Ook aan- en bijgebouwen en terreinafscheidingen kunnen in de verzekering voor het bedrijfspand worden meegenomen.

Het bedrijfspand kan worden verzekerd tegen brand en storm, uitgebreide en extra uitgebreide condities. 

Direct een offerte voor je gebouwenverzekering aanvragen?

Wij nemen vaak dezelfde dag nog contact met je op!

Offerte aanvragen

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

Brand / storm dekking

De basisdekking van de gebouwenverzekering verleent dekking voor schade veroorzaakt door brand, storm en luchtvaartuigen. Naast brand, blikseminslag en ontploffing kun kun je bijvoorbeeld ook denken aan afgewaaide dakpannen tijdens een storm. Van storm is sprake als er gedurende minimaal 10 aaneengesloten minuten de windkracht minimaal 7 was en deze ook door het KNMI is gerapporteerd. Dit in tegenstelling tot de meteorologische definitie van storm (windkracht 9). In de meeste gevallen is er ook dekking voor waterschades. Het gaat dan voornamelijk om schades veroorzaakt door het weer (vaak in combinatie met storm). Overstromingen of ander water dat “horizontaal”  het pand beschadigd is niet verzekerd. Bij leegstand wordt de dekking veelal teruggebracht naar brand en storm. 

Uitgebreide dekking

Bij de uitgebreide dekking heb je naast de “basisdekking” brand/storm/luchtvaartuigen ook dekking voor alle andere genoemde “gevaren” in de polisvoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld aanrijding-, inbraak- en waterschade. Wanneer een risico niet in het dekkingsoverzicht wordt genoemd is het dus in de meeste gevallen niet verzekerd.

Extra uitgebreide dekking

De extra uitgebreide dekking biedt de meest ruime dekking voor je bedrijfspand. Denk hierbij aan: 

 • schroei-, zeng- en smeltschade;
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.

Controleer je gebouwenverzekering

Veel gebouwenverzekeringen zijn afgesloten op het moment dan het bedrijfspand in bezit is gekomen. Hierna is er door drukte vaak niet meer naar de opstalverzekering omgekeken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de premie en voorwaarden niet meer aansluiten bij de huidige situatie. Nog belangrijker is dat wij regelmatig meemaken dat een verzekerde niet op de hoogte is van de verplichte preventiemaatregelen die op de polis zijn aangetekend. Dit kan bij schade tot vervelende verrassingen, ja zelfs tot het verlies van schade-uitkering leiden. 

Belangrijke punten om bij controle van je polis op te letten zijn:

 • Zijn de bedrijfsactiviteiten juist beschreven?
 • Is de herbouwwaarde nog actueel en is de waardebepaling nog geldig?
 • Zijn de periodieke keuringen van o.a. de elektrische installatie, brandblusmiddelen en van het alarmsysteem uitgevoerd?

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor de gebouwenverzekering wordt bepaald aan de hand onderstaande factoren.

 • Bestemming van het bedrijfspand - Waar wordt het bedrijfspand voor gebruikt? Een kantoorbestemming krijgt een andere premie dan de werkplaats van een timmerfabriek.
 • De bouwaard van het bedrijfspand - Waar is het bedrijfspand van gemaakt? Hierbij gaat het vooral om de constructie, muren en daken.
 • Het verzekerd bedrag - De herbouwwaarde dient als leidraad voor het verzekerd bedrag van de gebouwenverzekering. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om hetzelfde bedrijfspand, op dezelfde plek te herbouwen na schade. 
 • Eigen risico - Kies je voor een hogere eigen risico? Dan wordt de premie vaak lager.
 • Preventiemaatregelen - Welke maatregelen heb je genomen om de kans op schade te voorkomen? 

Gratis Waardebepaling van je bedrijfspand

De vaststelling van de herbouwwaarde is voor de gebouwenverzekering van groot belang. Omdat de vaststelling van de herbouwwaarde niet eenvoudig is ontvang je bij afsluiten van een gebouwenverzekering met een driejarig contract een gratis waardebepaling door een taxateur. Hierdoor ben je zonder meerkosten verzekerd van de juiste herbouwwaarde op de polis.

De waardebepaling is zes jaar geldig als het verzekerd bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Wordt het verzekerd bedrag niet jaarlijks geïndexeerd? Dan is de garantie tegen onderverzekering drie jaar van kracht. 

Preventie

Bij het aangaan van de gebouwenverzekering kunnen er eisen worden gesteld aan de genomen preventiemaatregelen. Dit kan gaan om:

 • de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen (die periodiek worden gekeurd)
 • de opslag van brandgevaarlijke zaken rondom het bedrijfspand
 • de aanwezigheid van goed hang- en sluitwerk en een inbraakalarm met doormelding naar een particulieren alarmcentrale (PAC)
 • de periodieke keuring van de elektrische installaties

Het is belangrijk dat de preventie-eisen die worden gesteld worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de eisen kan er toe leiden dat er bij schade niet wordt uitgekeerd. 

Aanvullingen op de gebouwenverzekering

 • Breuk van glas eventueel met belettering kan worden verzekerd op de aparte glasverzekering.
 • Lichtbakken en verlichte gevelbelettering kan op een aparte lichtreclameverzekering worden verzekerd.
 • Voor de aansprakelijkheid als eigenaar / exploitant van onroerend goed kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
 • Schade door verontreinig van grond en water als gevolg van brand en bluswater verzeker je met een milieuschadeverzekering. Deze verzekering kun je alleen afsluiten in combinatie met een gebouwen- of inventaris/goederen verzekering.