Inventaris en goederenverzekering

Voor de meeste branches direct de premie voor je inventaris- en goederenverzekering berekenen en de verzekering afsluiten.
 • Altijd verzekerd van de beste polis
 • Advies op maat
 • Volledige ontzorging
 • Vaste contactpersoon

Inventaris en goederen verzekeren

Als je een eigen bedrijfslocatie hebt is het belangrijk om de bedrijfsmiddelen die je gebruikt voor de uitvoering van je bedrijf goed te verzekeren. Denk hierbij aan de computers en het meubilair van je kantoor, de inrichting van je restaurant, de gereedschappen en materialen voor je timmerbedrijf, de stellingen en producten voor je groothandel of de machines, grondstoffen en gereedgekomen producten van je productiebedrijf.

Verzeker je inventaris en goederen eenvoudig via onze website. Je kunt de verzekering in het bedrijvenpakket combineren met de verzekering voor het bedrijfsgebouw, schade door bedrijfsstagnatie (bedrijfsschade) en de bedrijfsaansprakelijkheid. Zo heb je alle verzekeringen voor je bedrijf eenvoudig op één polis verzekerd. 

Wat is er verzekerd?

De inventaris en goederen verzekering verzekert je bedrijfsmiddelen en goederen tegen brand, ontploffing, blikseminslag, lekkage en diefstal. De inventaris is tegen de nieuwwaarde verzekerd en de goederen zijn op basis van de inkoopwaarde verzekerd.

Ben je huurder van je bedrijfslocatie en heb je verbeteringen aangebracht aan het gebouw? Denk hierbij aan een nieuwe keuken, toilet, scheidingswand of verlaagd plafond. Dan zijn zijn deze zaken vaak voor maximaal 10% of  een maximumbedrag standaard meeverzekerd. 

Ook koelschade door het uitvallen van koel- en vriesapparatuur is voor bepaalde branches mee te verzekeren. 

Let op, motorrijtuigen en interne transportmiddelen zijn niet op de inventaris en goederenverzekering verzekerd. 

Wil je liever telefonisch jouw inventaris en goederen verzekeren of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht.
Inventaris- goederenverzekering afsluiten via de website

Binnen vijf minuten de premie berekend

Bereken je premie

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

Verzekerd bedrag bepalen

Het juiste verzekerde bedrag voor de inventaris en goederen verzekering bepaal je door de nieuwwaarde van de inventaris, de nieuwwaarde van de aangebrachte verbeteringen en de inkoopwaarde van de maximaal aanwezige voorraad goederen bij elkaar op te tellen.

Omdat het niet eenvoudig is om het verzekerde bedrag te bepalen bieden verzekeraars de mogelijkheid om een waardebepaling op kosten van de verzekeraar uit te voeren. Gedurende een periode van drie jaar wordt dan garantie tegen onderverzekering verleend. Dit geeft veel zekerheid. 

De gratis waardebepaling alleen mogelijk bij een contractduur van drie jaar en vanaf een verzekerd bedrag van € 200.000 (voor het bedrijfsgebouw, huurdersbelang en inventaris tezamen). 

Preventie

Bij het aangaan van de verzekering voor de inventaris en goederen kunnen er eisen worden gesteld aan de genomen preventiemaatregelen. Dit kan gaan om:

 • de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen (die periodiek worden gekeurd)
 • de aanwezigheid van goed hang- en sluitwerk met een bepaalde inbraakwerendheid of rolluiken
 • de aanwezigheid van een inbraakalarm met doormelding naar een particulieren alarmcentral (PAC)
 • de periodieke keuring van de elektrische installaties

Het is belangrijk dat de preventie-eisen die worden gesteld worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de eisen kan er toe leiden dat er bij schade niet wordt uitgekeerd. 

Inspectie door de verzekeraar

Wanneer een verzekeraar een offerte heeft uitgebracht voor je inventaris en goederenverzekering kan er als voorbehoud zijn opgenomen dat de verzekeraar vooraf of binnen een bepaalde tijd na ingang van de verzekering een inspectie wil uitvoeren. Door deze inspectie brengt de verzekeraar zijn risico in beeld. Zaken als isolatie, orde en netheid,  aanwezigheid van elektra en de keuringen hiervan, brand- en inbraakpreventie, bedrijfsprocessen en zaken als buitenopslag komen tijdens de inspectie aan de orde.

Als er verbeteringen of aanpassingen worden vereist dan worden deze punten beschreven in een inspectierapport. De verbeteringen of aanpassingen moeten binnen de gestelde termijn(en) worden uitgevoerd. 

Goed om te weten

 • De looptijd van de inventaris en goederenverzekering is standaard één jaar.
 • Geld is vaak voor een standaard bedrag van € 1.000,- meeverzekerd. Is er meer contact geld op de bedrijfslocatie aanwezig? Sluit dan een geldverzekering af.
 • Computers en bedrijfselektronica zijn alleen in het gebouw verzekerd. Wil je een uitgebreidere dekking tegen bijvoorbeeld vallen en stoten of dekking buiten het gebouw? Sluit dan de speciale computer- en bedrijfselektronicaverzekering af.
 • Zijn je goederen tijdelijk ergens anders opgeslagen? Dan is er voor maximaal 3 maanden dekking op inventaris en goederenverzekering.