Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Voor de meeste branches direct de premie voor je rechtsbijstandverzekering berekenen en afsluiten.
 • Altijd verzekerd van de beste polis
 • Advies op maat
 • Volledige ontzorging
 • Vaste contactpersoon

Waarom een milieuschadeverzekering?

Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden milieuschade niet in de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor ben je nu misschien niet verzekerd tegen milieuschade. En dat risico kan aanzienlijk zijn! De kosten van het opruimen van milieu schade kunnen behoorlijk oplopen. Denk maar aan de kosten van het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand, dat zich in de omgeving en in watergangen of het riool heeft verspreid. Of de opruimingskosten na een brand in je bedrijfspand waar asbest is vrijgekomen. Omdat er bij verontreiniging een wettelijke saneringsplicht geldt komt de rekening voor de mannen in de witte pakken bij jou terecht. 

Een milieuschadeverzekering (MSV) dekt de opruimingskosten tot het verzekerde bedrag (meestal € 500.000). 

Voorbeelden van milieuschade:

 • Na storm is een dak van een loods gewaaid. Het dak bevatte asbest.
 • Tijdens het lossen van een pallet met oplosmiddelen valt een vat oplosmiddelen van de heftruck en barst open, waardoor de grond en het riool vervuild raakt.
 • Een losse dieselolietank van een loonbedrijf raakt beschadigd door een graafmachine. De grond van de klant raakt vervuild met dieselolie.
 • Tijdens het lossen van een tankwagen met zoutzuur barst een slang waarbij het zoutzuur de bodem verontreinigd.
 • Bij een brand is vervuild bluswater in een sloot of riool gestroomd en in de grond gezakt.
 • Een ondergrondse brandstofleiding is doorgeroest en vervuilt langzaam een grote hoeveelheid aarde, zowel op het bedrijf als bij de buren.

De dekking van de milieuschadeverzekering

Onder de dekking van de milieuschadeverzekering vallen de volgende zaken. 

 • saneringskosten van verontreiniging op je eigen terrein. Verontreiniging op locaties van derden is aanvullend te verzekeren.
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoeks- en expertisekosten
 • bereddingskosten. Dit zijn de kosten om de schade te verminderen of te voorkomen.
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering

Liever telefonisch je milieuschadeverzekering afsluiten of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht.
Verzekering afsluiten via de website

Binnen vijf minuten de premie berekend

Bereken je premie

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

Milieuschadeverzekering samenstellen

Aan de hand van onderstaande factoren kan de premie voor de milieuschadeverzekering worden bepaald.

 • De bedrijfsactiviteiten
 • Keuze voor dekking bij verontreinig van eigen locatie of aanvullend ook voor locaties van derden
 • De hoeveelheid asbest en milieuverontreinigende stoffen in m2, liters of kilogrammen op de eigen locatie
 • De aanwezigheid van boven- en ondergrondse tanks.