Dekkingsoverzicht Vrachtwagenverzekering

Drie basisdekkingen en een ruim aanbod aanvullende verzekeringen.
 • Altijd verzekerd van de beste polis
 • Advies op maat
 • Volledige ontzorging
 • Vaste contactpersoon

Drie basisdekkingen voor de vrachtwagenverzekering

WA dekking - De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor alle voertuigen die zich zelfstandig voort kunnen bewegen.
De WA verzekering vergoedt de schade die je met de vrachtwagen toebrengt bij de tegenpartij, als je aansprakelijk bent voor de schade. Schade aan de eigen vrachtwagen is niet verzekerd. De premie voor de WA dekking wordt berekend over het treingewicht van de vrachtwagen. Deze dekking is bedoeld voor vrachtwagens ouder dan 10 jaar.

WA + beperkt casco dekking - Een andere benaming voor deze dekking is WA + Mini casco. Naast de WA dekking bent je ook verzekerd voor schade aan de eigen vrachtwagen als gevolg van brand, blikseminslag, storm- en hagelschade, diefstal en inbraak, ruitbreuk, joyriding en botsing met loslopende dieren en vogels. De premie voor de Beperkt Casco dekking wordt geregend over de dagwaarde. Deze dekking is bedoeld voor vrachtwagens tussen de 6 en 10 jaar oud.

WA + Casco dekking - De meest uitgebreid verzekering voor de vrachtwagen tot 6 jaar oud. Naast de WA dekking ook verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. Dus ook voor schade aan de vrachtwagen als je door eigen schuld bij een ongeval betrokken raakt. Slijtage en eigen gebrek zijn hierbij niet inbegrepen. De premie voor de Casco dekking wordt gerekend over de nieuwwaarde van de vrachtwagen. 

Schadeverzekering inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de schade die je als bestuurder samen met de overige inzittenden leidt als gevolg van een ongeval. Je bent verzekerd voor:

 • letselschade
 • schade aan spullen in de vrachtwagen
 • misgelopen inkomsten
 • smartengeld
 • verlies van inkomen voor levensonderhoud
 • medische kosten
 • woningaanpassing bij invaliditeit
 • uitvaartkosten.

Dit tot een maximum bedrag van € 1.000.000.

Een ongeval overkomt je altijd onverwachts. Het verlies van je arbeidsvermogen en/of mobiliteit als gevolg van een ongeval kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf en je privé situatie. Kies daarom voor zekerheid en sluit de schadeverzekering voor inzittenden af als aan aanvullende module op je vrachtwagenverzekering. Uit ervaring schrijven wij dat het wel of niet hebben van een schadeverzekering voor inzittenden voor onze klanten een wereld van verschil heeft gemaakt.

Wil je liever telefonisch jouw vrachtwagenverzekering afsluiten of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht.
Verzekeringen afsluiten via de website

3 eenvoudige stappen en we zijn vertrokken.

Samenstellen

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:30 uur

+31 (0)88 730 36 36

Zij gingen je voor

Prima geregeld
- Jan
Top en snel getegelt
- Joan Disseldorp
Direct en to the point,snel zaken doen
- Kees

Rechtsbijstand voor motorrijtuigen

Verzeker je van professionele ondersteuning bij juridische kwesties die te maken hebben met:

 • deelname aan het verkeer met de verzekerde vrachtwagen, eventueel met gekoppelde aanhanger of oplegger;
 • de aankoop, verkoop, het onderhoud of de reparatie van de vrachtwagen gedurende de looptijd van de verzekering;
 • het verhalen van schade aan de vrachtwagen, ook als de oorzaak niet te maken heeft met deelname aan het verkeer.

Ongevallenverzekering inzittenden 

De ongevallenverzekering voor inzittenden keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval met de verzekerde vrachtwagen. De dekking geldt voor de chauffeur en voor de passagiers. De ongevallenverzekering voor inzittenden biedt geen dekking voor wedstrijden, taxi en lesauto’s. De dekking vervalt ook als de chauffeur het voertuig niet mag besturen wegens bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik of een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid

Inboedel vrachtwagen

Deze verzekering biedt tot maximaal € 5.000,= dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen van de chauffeur als gevolg van ongeval, brand, ontploffing en diefstal na braak. Voor de volgende objecten is de dekking beperkt tot € 350,-: horloge, verrekijker, optische instrumenten, fototoestel of audio(-visuele)-apparatuur. Sieraden en mobiele telefoons, alsmede zaken met antiek-, kunst-, of verzamelwaarde zijn van de dekking uitgesloten. Deze laatste zaken vallen wel onder de uitgebreide inboedelverzekering met een buiten de deur dekking.

Aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen

In verband met het in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) bepaalde, geeft de verzekering ook dekking voor het in de W.A.M. bedoelde risico van aansprakelijkheid voor schade door een gevaarlijke stof aan boord van de volgens de polis (mee)verzekerde objecten. Deze dekking geschiedt tot ten hoogste een bedrag van € 10.000.000,-- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Indien de verzekeringnemer een vennootschap onder firma is dan wel een besloten of naamloze vennootschap, is schade, toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig, onder deze dekking begrepen, voor zover de bestuurder niet zelf leiding geeft aan de desbetreffende vennootschap. Voor een gebeurtenis, die plaatsvindt in een land binnen het verzekeringsgebied, waar krachtens een met de W.A.M. overeenkomende wet of enige andere wettelijke verplichting een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, geldt deze dekking voor dat hogere bedrag.

Vervangend vervoer vrachtwagen

In geval van beschadiging of verlies van de verzekerde vrachtwagen door een onder de motorrijtuigverzekering gedekte gebeurtenis, vergoedt de maatschappij maximaal € 234,- per werkdag. In geval van beschadiging van de verzekerde vrachtwagen wordt het verzekerde bedrag vergoed over de termijn die overeenkomt met de technische reparatieduur in werkdagen, zoals vastgesteld door een door of met toestemming van de maatschappij aangewezen deskundige. In geval van verlies van het verzekerde motorrijtuig wordt het verzekerde bedrag vergoed over een termijn die overeenkomt met de levertijd van een soortgelijk motorrijtuig, zoals vastgesteld door een door of met toestemming van de maatschappij aangewezen deskundige.
Van verlies is ook sprake als in geval van beschadiging de auto total loss blijkt, van totaal verlies in technische zin en als de verzekeringnemer door joyriding tijdelijk niet over het motorrijtuig kan beschikken, in welk geval ten hoogste het verzekerd bedrag wordt vergoed over de periode waarover de verzekeringnemer niet kan beschikken over het verzekerde motorrijtuig.
De vergoedingstermijn is maximaal 30 werkdagen, exclusief zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen, met een eigen risico van 2 werkdagen na het evenement.
De vergoeding geschiedt exclusief btw.